Aparatura ultrasonograficzna


W diagnostyce ultrasonograficznej stosuje się ultradźwięki o częstotliwości od 1,5 do 10MHz. Współcześnie stosowane aparaty są konstruowane z myślą o wielorakich zastosowaniach diagnostycznych.
usg wawa
Pozwalają uzyskać obraz w tzw. czasie rzeczywistym tj. zgodnie z ruchomości danego narządu np. serca lub zgodnie z ruchomością oddechową takich narządów jak wątroba, nerka, śledziona.
Zasadniczą częścią aparatu ultradźwiękowego jest sonda (głowica), w której wytwarzane są fale i która stanowi jednocześnie odbiornik dla fal powracających, odbitych od badanych narządów. Fale wytwarzane są i odbierane za pomocą przewodników takich jak kwarc, siarczan litu, tytanian baru, cyrkonia ołowiu. W przetwornikach powstaje zjawisko piezoelektryczne umożliwiające elektryczne wytwarzanie fal ultradźwiękowych. Echa fal z narządów ciała ludzkiego po odpowiedniej obróbce elektronicznej są przedstawiane na ekranie monitora.
Elektronika tych aparatów pozwala na stosowanie ich do wielu różnych sond. Istnieją sondy linearne, typu convex lub sektorowe.
Prezentacja A (amplituda) – widoczny jest wykres amplitud ech odbitych od tkanek i narządów.
Prezentacja B (jasność) – widoczne są jasne punkty w odcieniach szarości tworzące dwuwymiarowy obraz badanych narządów.
Prezentacja M (ruch) – stosuje się w badaniach serca.
W badaniach różnych narządów wykorzystuje się różne częstotliwości fal.
Istnieją także sondy, które można wprowadzać do jam ciała np. odbytnicy, pochwy, pęcherza moczowego, żołądka czy dwunastnicy.

Comments are closed.