Archive for the ‘Aparatura USG’ Category

Jak działa aparat USG?

Ultrasonografia to jedna z najnowocześniejszych technik w medycynie. Badanie USG pozwala zbadać narządy wewnętrzne i wcześnie wykryć nieprawidłowości. Jest to niezbędne przy diagnozach i ustalaniu ewentualnego leczenia. Do takiego badania używany jest aparat USG, którzy wykorzystuje fale akustyczne o wysokiej częstotliwości. Nie są słyszalne dla ludzkiego ucha. Wnikają w ciało i rozchodzą się po komórkach organizmu, nie uszkadzając ich. Fale te są całkowicie bezpieczne dla ludzkiego organizmu, w przeciwieństwie ro promieni rentgenowskich.

Każdy narząd odbija fale w inny sposób, możliwe jest zatem jego rozpoznanie na otrzymanym obrazie. Odbite fale układane są w obrazy, na których można odczytać strukturę organów i rozpoznać ewentualne nieprawidłowości. Impuls akustyczny zamieniany jest na elektryczny, dzięki czemu możliwa jest obserwacja tkanek na monitorze. Niemożliwe jest jednak zbadanie w ten sposób kości oraz narządów, które znajdują się wewnątrz czaszki, a to dlatego, że nie odbijają one fal i nie przepuszczają ultradźwięków.

Jak działa ultrasonograf?

1075325_surgical_lampUltrasonografia jest badaniem stosunkowo młodym. Pierwsze badania z wykorzystaniem prototypów dzisiejszej aparatury zaczęto prowadzić już w czasie drugiej wojny światowej, dopiero na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych badanie stało się jednak normą i zaczęło być stosowane powszechnie przez lekarzy.

Ultrasonograf wysyła fale akustyczne o wysokiej częstotliwości, których nie jest w stanie wychwycić ludzkie ucho. Wnikanie tych fal do ciała pacjenta jest bezbolesne, olbrzymim sukcesem metody jest zaś i to, że nie powodują one uszkodzeń także w procesie rozchodzenia się. Odbiór ultradźwięków przez każdy narząd jest nieco inny, dzięki czemu bez problemów można rozpoznać jego strukturę. Odbite fale są układane w obrazy, a analiza badania pozwala na wychwycenie nawet drobnych odstępstw od normy.

Wysoki poziom bezpieczeństwa sprawia, że ultrasonograf ma przewagę nad stosowanymi przez medycynę promieniami rentgenowskimi, pacjenci doceniają zaś i to, że do badania nie trzeba się w szczególny sposób przygotowywać, na przykład poprzez przyjmowanie specjalnych płynów.

Najnowszy sprzęt do badań USG

Badanie USG charakteryzuje się nie tylko tym, że jest nieinwazyjne i może być powtarzane wielokrotnie. Nie bez znaczenia jest i to, że jest jednym z najskuteczniejszych badań diagnostycznych pozwalających na błyskawiczne dostrzeżenie nawet drobnych nieprawidłowości w wielkości i kształcie analizowanych organów wewnętrznych. Duże znaczenie badania przyczynia się do tego, że praca nad nowoczesnym sprzętem wykorzystywanym do jego przeprowadzania jest jednym z priorytetów w przypadku krajowych i zagranicznych firm medycznych.

usg2

Mówiąc o najnowszym sprzęcie wykorzystywanym do przeprowadzania badania ultrasonograficznego zwraca się dziś uwagę przede wszystkim na te urządzenia, które umożliwiają obrazowanie 3D i 4D. Pozwala to na jeszcze dokładniejszą analizę narządów wewnętrznych i ich struktury, a tym samym przyczynia się do jeszcze wyższej skuteczności badania. Nowoczesne urządzenia pozwalające na wykonanie USG 3D i 4D wykorzystywane są obecnie przede wszystkim w gabinetach ginekologicznych, a ich stosowanie przyczyniło się do wzrostu wykrywalności wielu chorób o podłożu genetycznym.

Badania USG dopplerowskie

Zjawisko Dopplera polega na rejestracji fali akustycznej, którą wytwarza krew przepływająca przez naczynia krwionośne i przekształceniu jej w obraz. Kolor obrazu zależy od kierunku przemieszczania się strumienia krwi do lub od detektora rejestrującego fale akustyczne. Zamiana częstotliwości fali odbitej względem padającej zostaje przetworzona na sygnał słyszalny i zarejestrowana na oscyloskopie lub graficznie.

1161377_mam

Badania dopplerowskie wnoszą wiele istotnych informacji o czynności narządów lub tkanek dzięki możliwości półilościowej lub ilościowej oceny wielkości i szybkości przepływu krwi w poszczególnych naczyniach krwionośnych.
Zjawisko Dopplera znalazło duże praktyczne zastosowanie w ocenie przepływu krwi w naczyniach mózgowych, tętnicy szyjnej wspólnej, tętnicy kręgowej (unaczynniają głowę), jamach serca, żyle wrotnej (doprowadza krew do wątroby) oraz naczyniach krwionośnych kończyn górnych i dolnych. USG dopplerowskie wykonywane jest również kobietom w ciąży w celu rejestracji czynności serca płodu. Kodowanie szybkości i wielkości przepływu krwi za pomocą koloru (tzw. kolorowy Doppler) umożliwiło obrazowanie naczyń krwionośnych o średnicy poniżej 10mm.

Badanie aparatem USG

usg2Za pomocą aparatu USG można badać niemal wszystkie narządy: jama brzuszna, narządy rodne, piersi, rozwój płodu, tarczyca, naczynia krwionośne, serce, oko, mózgu, stawy oraz kości.
Zaleceniem są oczywiście symptomy chorobowe, ale można je wykonać również prewencyjnie, szczególnie w gabinetach prywatnych. Każdą taką decyzję warto jednak skonsultować z lekarzem.
W profilaktyce chorób szczególne ważne jest wykonanie badania USG piersi u młodych kobiet do 40 roku życia. W tym okresie w piersiach przeważa tkanka gruczołowa i jest duża szansa na zaobserwowanie jakichkolwiek zmian mogących powodować powstawanie guzów piersi. Natomiast u kobiet starszych ta metoda nie wystarcza, gdyż po 45 roku życia tkanka gruczołowa zanika.
Każda młoda kobieta z kręgu tzw. podwyższonego ryzyka, u której w najbliższej rodzinie zdarzały się przypadki nowotworów piersi, powinna pomiędzy 25 – 30 rokiem życia zgłosić się na badanie profilaktyczne piersi. Współczesne urządzenia USG mają dużą rozdzielczość obrazu i pozwalają wykryć nawet najmniejsze zmiany o charakterze onkologicznym. Dzięki badaniu lekarz może także wykluczyć obecność zwapnień, zmian ogniskowych, ocenić przewody mlekowe i doły pachwowe.
Innym ważnym badanie profilaktycznym jest badanie USG naczyń krwionośnych. Stosując metodę dopplerowska sprawdza się naczynia szyjne i kręgowe oraz żylne i tętnicze kończyn dolnych. W badaniu tym można przeszkody w przepływie krwi przez żyły i aorty. Można ocenić kształt i skład blaszki miażdżycowej, ocenić szerokość tętnic, ciągłość ścian oraz kierunek przepływu krwi.

Aparatura ultrasonograficzna

W diagnostyce ultrasonograficznej stosuje się ultradźwięki o częstotliwości od 1,5 do 10MHz. Współcześnie stosowane aparaty są konstruowane z myślą o wielorakich zastosowaniach diagnostycznych.
usg wawa
Pozwalają uzyskać obraz w tzw. czasie rzeczywistym tj. zgodnie z ruchomości danego narządu np. serca lub zgodnie z ruchomością oddechową takich narządów jak wątroba, nerka, śledziona.
Zasadniczą częścią aparatu ultradźwiękowego jest sonda (głowica), w której wytwarzane są fale i która stanowi jednocześnie odbiornik dla fal powracających, odbitych od badanych narządów. Fale wytwarzane są i odbierane za pomocą przewodników takich jak kwarc, siarczan litu, tytanian baru, cyrkonia ołowiu. W przetwornikach powstaje zjawisko piezoelektryczne umożliwiające elektryczne wytwarzanie fal ultradźwiękowych. Echa fal z narządów ciała ludzkiego po odpowiedniej obróbce elektronicznej są przedstawiane na ekranie monitora.
Elektronika tych aparatów pozwala na stosowanie ich do wielu różnych sond. Istnieją sondy linearne, typu convex lub sektorowe.
Prezentacja A (amplituda) – widoczny jest wykres amplitud ech odbitych od tkanek i narządów.
Prezentacja B (jasność) – widoczne są jasne punkty w odcieniach szarości tworzące dwuwymiarowy obraz badanych narządów.
Prezentacja M (ruch) – stosuje się w badaniach serca.
W badaniach różnych narządów wykorzystuje się różne częstotliwości fal.
Istnieją także sondy, które można wprowadzać do jam ciała np. odbytnicy, pochwy, pęcherza moczowego, żołądka czy dwunastnicy.