Archive for the ‘USG ortopedyczne’ Category

USG ortopedyczne

Ortopedia zaliczana jest do tych gałęzi medycyny, w których wyjątkowo często korzysta się z możliwości aparatury służącej do wykonywania badania USG. Dzięki temu można ocenić nie tylko bieżący stan narządów ruchu, ale również zareagować w porę w sytuacji, w której stajemy się świadkami zmian budzących nasz uzasadniony niepokój.

usg warszawa

Wśród najpopularniejszych badań USG w ortopedii wymienia się przede wszystkim USG stawu kolanowego i barkowego, badanie wykonywane jest jednak również wówczas, gdy niepokój budzi stan stawu biodrowego, łokciowego i skokowego, a także ścięgna Achillesa, dłoni, mięśni oraz nerwów obwodowych.

Skuteczność badania jest uzależniona przede wszystkim od tego, jak precyzyjna jest aparatura wykorzystywana do jego przeprowadzania.
Samo badanie nie jest skomplikowane i nie wymaga od pacjenta szczególnych przygotowań. Badanie jest nie tylko bezpieczne, ale również bezbolesne, w zależności od poziomu skomplikowania trwa przy tym od kilku do kilkunastu minut. Mimo opisu, jego wyniki są często trudne do samodzielnej oceny przez pacjenta, po ich otrzymaniu wskazany jest zatem kontakt ze specjalistą.

USG stawów biodrowych

Kliniczne badania stawów biodrowych są wykonywane w okresie noworodkowym i każdorazowo przy okazji kolejnych badań pediatrycznych. Zatem wrodzone zwichnięcie stawów biodrowych może być rozpoznanie już w pierwszym badaniu. Jednakże dopiero w 3 – 4 miesiącu życia dziecka dochodzi do kostnienia główek kości udowych i wówczas dobrze widoczne stają się dysplazja lub zaburzenia uwapnienia kości. Dlatego w tym okresie warto wykonać USG stawów biodrowych u niemowląt, ponieważ pozwala ono na dokładne przeanalizowanie ich budowy. Możliwość powszechnego stosowania aparatu USG odsunęła konieczność wykonywania badań rentgenowskich. Wykonuje się je tylko wtedy, gdy badanie USG nie wyjaśnia sprawy.
Quick bite
Najczęstszym schorzeniem występującym w wieku niemowlęcym jest dysplazja stawów biodrowych – wymaga leczenia poprzez szerokie ułożenie w pieluchach lub szynie. Nie leczone prowadzi do zmian zwyrodnieniowych w wieku dojrzałym.
Dziecko nie wymaga żadnych specjalnych przygotowań przed wykonaniem badania USG, poza tym jest ono całkowicie bezpieczne i bezbolesne dla dziecka. W oddziale noworodkowym, zaraz po urodzeniu każde dziecko ma wykonywane badanie lekarskie stawów biodrowych. Jeśli stwierdza się nieprawidłowości, sugerowane jest pilne wykonanie badania USG – ocena stawów biodrowych metodą Grafa. Ocena IIa oraz IIb – nie wymaga leczenia, natomiast IIc – wymaga obserwacji i podjęcia ewentualnego leczenia. Bezwzględnego leczenia wymaga ocena D, III oraz IV.