Archive for the ‘USG piersi’ Category

Pierwsze badanie USG piersi

usg warszawaBadanie USG piersi jest badaniem bezbolesnym, nieinwazyjnym i bezpiecznym. Wykonuje się je kobietom w ciąży oraz zaleca kobietom do 40. roku życia jako element profilaktyki chorób piersi, jak również u kobietom starszym z bogato rozwiniętą tkanką gruczołową jako badanie uzupełniające po mammografii. Przy pomocy badania USG piersi można ocenić strukturę gruczołu oraz przestrzeni pod pachami i określić charakter ewentualnie wykrytych zmian. USG można wykonać w dowolnym dniu cyklu. Jednak najlepiej zrobić to w jego pierwszej połowie, np. w tygodniu po zakończeniu miesiączki.

Przed wykonaniem badania lekarz przeprowadza z pacjentką wywiad, który powinien zawierać informacje o porodach i ewentualnym karmieniu piersią, aktualnie przyjmowanych lekach hormonalnych, przebytych chorobach piersi, operacjach gruczołu oraz przypadkach nowotworów jajnika i piersi w rodzinie.

Badanie odbywa się w ten sposób, że pacjentka kładzie się na kozetce i zakłada rękę za głowę, tak aby pierś była możliwie najbardziej spłaszczona. W celu ułatwienia prowadzenia sondy, piersi smaruje się żelem. Lekarz przesuwa głowicę i obserwuje obraz na monitorze. Po badaniu pacjentka dostaje wydruk zdjęć oraz opis.

Badanie ultrasonograficzne piersi

1054534_one_pill_a_day___W badaniu ultrasonograficznym piersi u młodych kobiet między 35 a 40 rokiem życia, u których w biuście przeważa objętościowo tkanka gruczołowa jest duża szansa zaobserwować jakiekolwiek zmiany, mogące prowadzić do powstania guzków piersi. U kobiet starszych USG nie wystarcza, ponieważ po 45 roku życia tkanka gruczołowa zaczyna zanikać. Jeśli kobieta nie należy do grupy podwyższonego ryzyka, powinna wykonać badanie USG pomiędzy 25 a 30 rokiem życia i po tym czasie zgłaszać się na badanie co pół roku. Jeśli natomiast nie jest w grupie podwyższonego ryzyka, na badanie może zgłaszać się co 18-24 miesiące począwszy od czterdziestego roku życia. Przed wykonaniem takiego badania lekarz, który je wykonuje musi zrobić z pacjentką wywiad celem ustalenia ważnych faktów. Są to informacje dotyczące wieku, zażywanych leków, miesiączki, tego, czy w rodzinie ktoś chorował na raka piersi i czy sama kobieta nie zauważyła w swoim biuście niczego podejrzanego.

Po wywiadzie specjalista ogląda piersi i dokonuje badania palpacyjnego, czyli przez dotyk. Podczas badania USG lekarz posługuje się żelem, który nakłada na badaną pierś i porusza się po niej głowicą szukając jakichkolwiek nieprawidłowości w obrazie piersi. Jeżeli lekarz zauważy coś niepokojącego do wyników badania dołącza dokumentację zdjęciową.

USG piersi wykrywa raka piersi

676878_ultrasound_2Istnieje wciąż duża zachorowalność wśród kobiet na raka piersi lub sutka. USG piersi jest badaniem podstawowym w badaniu tkanki gruczołowej sutka. Dla pacjentek powyżej pięćdziesiątego roku życia badanie sonomamograficzne nie wystarcza, dlatego też konieczne jest badanie mamograficzne.

Natomiast w przypadku młodszych pacjentek USG piersi doskonale uwidacznia wszelkie zmiany. W badaniu piersi stosuje się różne częstotliwości w zakresie od 4 MHz aż do 17MHz. Pozwala to na zwiększenie rozdzielczości i wykrycie bardzo małych zmian. Uzupełnieniem dla tego badania jest badanie dopplerowskie, które umożliwia diagnozę charakteru unaczynienia ewentualnych zmian. Pomiar objętości piersi dokonuje się w technice VOCAL używając USG 3D. Badanie 3D, czyli przestrzenne daje obraz tomograficzny uwidaczniając zmiany w naczyniach oraz wskazać na podejrzenie o charakterze onkologicznym. Dzięki temu lekarz może wykluczyć obecność zwapnień, zmian ogniskowych, ocenić przewody mlekowe i doły pachwowe. Mamografia oraz ultrasonografia to badania obrazowe pozwalające na wykrycie podejrzenia zmian w tkance piersi o bardzo małej wielkości, zaledwie 3-6 milimetrów.

Jest to bardzo istotne, dlatego, że w tym okresie nie da się wyczuć guza ręką, a wykrycie go w tym czasie pozwala na natychmiastowe leczenie i daje stu procentową uleczalność. Zanim guzek osiągnie niebezpieczne rozmiary jednego centymetra kobieta ma możliwość w ciągu dwóch lat zrobić badanie USG lub mammografię. Tyle wystarczy by nie było za późno.