Archive for the ‘Zabiegi’ Category

Aparatura ultrasonograficzna

W diagnostyce ultrasonograficznej stosuje się ultradźwięki o częstotliwości od 1,5 do 10MHz. Współcześnie stosowane aparaty są konstruowane z myślą o wielorakich zastosowaniach diagnostycznych.
usg wawa
Pozwalają uzyskać obraz w tzw. czasie rzeczywistym tj. zgodnie z ruchomości danego narządu np. serca lub zgodnie z ruchomością oddechową takich narządów jak wątroba, nerka, śledziona.
Zasadniczą częścią aparatu ultradźwiękowego jest sonda (głowica), w której wytwarzane są fale i która stanowi jednocześnie odbiornik dla fal powracających, odbitych od badanych narządów. Fale wytwarzane są i odbierane za pomocą przewodników takich jak kwarc, siarczan litu, tytanian baru, cyrkonia ołowiu. W przetwornikach powstaje zjawisko piezoelektryczne umożliwiające elektryczne wytwarzanie fal ultradźwiękowych. Echa fal z narządów ciała ludzkiego po odpowiedniej obróbce elektronicznej są przedstawiane na ekranie monitora.
Elektronika tych aparatów pozwala na stosowanie ich do wielu różnych sond. Istnieją sondy linearne, typu convex lub sektorowe.
Prezentacja A (amplituda) – widoczny jest wykres amplitud ech odbitych od tkanek i narządów.
Prezentacja B (jasność) – widoczne są jasne punkty w odcieniach szarości tworzące dwuwymiarowy obraz badanych narządów.
Prezentacja M (ruch) – stosuje się w badaniach serca.
W badaniach różnych narządów wykorzystuje się różne częstotliwości fal.
Istnieją także sondy, które można wprowadzać do jam ciała np. odbytnicy, pochwy, pęcherza moczowego, żołądka czy dwunastnicy.

Ultrasonografia zabiegowa

Ultrasonografia zabiegowa – nazwą tą określa się wykonywane pod kontrolą aparatu USG zabiegi np. diagnostyczne, lecznicze i celowane.
Zabiegi diagnostyczne to np. biopsje cytologiczne lub z pobraniem skrawka materiału do badań histopatologicznych. Zabiegi lecznicze wykonywane przy współudziale sondy USG to np. opróżnienie torbieli i krwiaków, drenaż ropni o różnej lokalizacji, zakładanie przez skórne drenów do nerek, wykonywanie przetok pęcherza moczowego nad spojeniem łonowym w celu odprowadzenia moczu. Zabiegi celowane to odmiejscowe, precyzyjne podawanie różnych leków w miejsca zmienione patologicznie np. stawy.

Metodę tę stosuje się także przy badaniach rentgenowskich w celu wykonania badań kontrastowych np. przez skórnej, przez wątrobowej cholangiografii, pielografii zstępującej. Pod kontrolą obrazu USG wkłuwa się igłę do dróg żółciowych lub miedniczki nerkowej i ta drogą podaje się płyn kontrastowy w celu wykonania zdjęć rentgenowskich.
Badanie dopplerowskie polega na rejestracji fali akustycznej, którą wytwarza krew przepływająca przez naczynia krwionośne. Kolor obrazu zależy od kierunku przemieszczania się strumienia krwi. Badanie to wnosi wiele istotnych informacji o czynności narządów i tkanek oraz o ilości i szybkości przepływu krwi. Zjawisko Dopplera znalazło duże zastosowanie w badaniach przepływu krwi w mózgu, tętnicy szyjnej i kręgowej, jamach serca, żyle wrotnej, naczyniach krwionośnych kończyn dolnych i górnych.