Jak działa ultrasonograf?


1075325_surgical_lampUltrasonografia jest badaniem stosunkowo młodym. Pierwsze badania z wykorzystaniem prototypów dzisiejszej aparatury zaczęto prowadzić już w czasie drugiej wojny światowej, dopiero na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych badanie stało się jednak normą i zaczęło być stosowane powszechnie przez lekarzy.

Ultrasonograf wysyła fale akustyczne o wysokiej częstotliwości, których nie jest w stanie wychwycić ludzkie ucho. Wnikanie tych fal do ciała pacjenta jest bezbolesne, olbrzymim sukcesem metody jest zaś i to, że nie powodują one uszkodzeń także w procesie rozchodzenia się. Odbiór ultradźwięków przez każdy narząd jest nieco inny, dzięki czemu bez problemów można rozpoznać jego strukturę. Odbite fale są układane w obrazy, a analiza badania pozwala na wychwycenie nawet drobnych odstępstw od normy.

Wysoki poziom bezpieczeństwa sprawia, że ultrasonograf ma przewagę nad stosowanymi przez medycynę promieniami rentgenowskimi, pacjenci doceniają zaś i to, że do badania nie trzeba się w szczególny sposób przygotowywać, na przykład poprzez przyjmowanie specjalnych płynów.

Comments are closed.