Metody badań ultradźwiękowych


W diagnostyce stosowane są 4 rodzaje badań USG.
W badaniach poprzez skórę chorego sonda aparatu bezpośrednio przylega do skóry osoby badanej. Metodą tą wykonuje się większość badań rutynowych. Kolejną metodą jest badanie za pomocą sondy wprowadzonej do jam ciała (odbytu, pochwy, pęcherza moczowego). Istnieją również metody wprowadzania sond ultradźwiękowych na gastrofiberoskopach do światła żołądka i dwunastnicy, co pozwala na uzyskanie obrazu trzustki, dróg żółciowych i wątroby od strony wewnętrznej.

676878_ultrasound_2

Podczas zabiegów chirurgicznych wykonuje się badania śródoperacyjne, w których sondę przesuwa się po powierzchni narządów przy otwartych powłokach jamy brzusznej. Wykonuje się je w celu lokalizacji złogów (kamieni) w drogach żółciowych i w nerkach oraz wyszukania małych zmian nowotworowych w wątrobie.
Badania śródoperacyjne stosuje się również w neurochirurgii poprzez otwory trepanacyjne w czaszce. Ostatnią metodą są badania w kąpieli wodnej (metoda immersyjna), którymi bada się narządy leżące powierzchownie, głównie sutki oraz całe ciało u małych dzieci. W metodzie tej sondy umocowane są pod wodą, w której zanurza się badany narząd. W czasie badania sondy przesuwają się automatycznie.

Comments are closed.