Metody badań ultradźwiękowych (USG)


W diagnostyce są stosowane cztery rodzaje badań USG: poprzez skórę, poprzez sondę wprowadzaną do jam ciała, badanie śródoperacyjne oraz w kąpieli wodnej.
Badanie poprzez skórę – sonda przylega bezpośrednio do skóry i tą metodą wykonuje się większość badań stosowanych rutynowo.

Badanie poprzez sondę wprowadzaną do jam ciała – sonda może być wprowadzana do odbytu, pochwy, pęcherza moczowego, żołądka, dwunastnicy, co pozwala na uzyskanie obrazu USG trzustki, dróg żółciowych i wątroby od strony wewnętrznej. W badaniach serca i okolicy śródpiersia znajdują zastosowanie sondy przezprzełykowe. Uzupełniają one diagnostykę echokardiograficzną i nowotworową węzłów chłonnych śródpiersia.
Badanie śródoperacyjne – specjalne sondy, wysterylizowane przesuwa się po powierzchni narządów przy otwartych narządach jamy brzusznej. Wykorzystywane są najczęściej przy badaniach złogów (kamieni) w drogach żółciowych, nerkach oraz wyszukiwania zmian nowotworowych w wątrobie. Metodę tę stosuje się także w neurochirurgii poprzez otwory trepanacyjne w czaszce.
Badanie w kąpieli wodnej – stosuje się do badania narządów leżących powierzchownie, głównie do badania sutków (mammografia USG) oraz do badania całego ciała u małych dzieci. Sondy umieszczone są pod wodą, w której zanurza się badany narząd. W czasie badania sondy przesuwają się samoczynnie. Uzyskiwane w ten sposób obrazy charakteryzują się bardzo dobrą rozdzielczością, w mammografii uwidaczniają guzy o średnicy 5mm.

Comments are closed.