Posts Tagged ‘Badania dopplerowskie’

Badania USG dopplerowskie

Zjawisko Dopplera polega na rejestracji fali akustycznej, którą wytwarza krew przepływająca przez naczynia krwionośne i przekształceniu jej w obraz. Kolor obrazu zależy od kierunku przemieszczania się strumienia krwi do lub od detektora rejestrującego fale akustyczne. Zamiana częstotliwości fali odbitej względem padającej zostaje przetworzona na sygnał słyszalny i zarejestrowana na oscyloskopie lub graficznie.

1161377_mam

Badania dopplerowskie wnoszą wiele istotnych informacji o czynności narządów lub tkanek dzięki możliwości półilościowej lub ilościowej oceny wielkości i szybkości przepływu krwi w poszczególnych naczyniach krwionośnych.
Zjawisko Dopplera znalazło duże praktyczne zastosowanie w ocenie przepływu krwi w naczyniach mózgowych, tętnicy szyjnej wspólnej, tętnicy kręgowej (unaczynniają głowę), jamach serca, żyle wrotnej (doprowadza krew do wątroby) oraz naczyniach krwionośnych kończyn górnych i dolnych. USG dopplerowskie wykonywane jest również kobietom w ciąży w celu rejestracji czynności serca płodu. Kodowanie szybkości i wielkości przepływu krwi za pomocą koloru (tzw. kolorowy Doppler) umożliwiło obrazowanie naczyń krwionośnych o średnicy poniżej 10mm.