Posts Tagged ‘usg żył’

USG żył

Badanie USG żył wykonuje się w celu diagnozy prawidłowego przepływu krwi w żyłach i tętnicach. Do tego celu wykonuje się tzw. badanie USG dopplerowskie. USG doppler to badanie, które wykorzystuje tzw. efekt Dopplera, dzięki czemu w czasie takiego badania USG możliwe jest wykrycie nawet drobnych schorzeń tętnic i żył. Efekt dopplera to w skrócie analiza fali ultradźwiękowej, która odbija się od poruszających się krwinek i dzięki temu można określić kierunek i prędkość przepływu krwi w żyłach.

Badanie USG żył wykonuje się także w przypadku podejrzenia chorób żył lub chorób polegających na zablokowaniu przepływu krwi w żyłach. Do takich chorób należy np. zakrzepica. W tym przypadku należy działać szybko, ponieważ tego typu choroby mogą doprowadzić nawet do śmierci pacjenta w wyniku wytworzenia się zatoru żylnego. Badanie USG pozwoli określić w jakim stadium zaawansowania jest choroba, oraz jakie kroki zaradcze należy podjąć. USG żył jest więc wtedy dużą pomocą dla lekarza w wyznaczeniu prawidłowego leczenia pacjenta.