Posts Tagged ‘USG’

USG w diagnostyce ginekologicznej

USG w diagnostyce ginekologicznej
Badanie ultrasonograficzne w ginekologii, będące uzupełnieniem badania klinicznego, pozwala obserwować poszczególne narządy miednicy mniejszej. Obserwacja macicy przy pomocy aparatu USG pozwala określić jej wielkość (długość, grubość i szerokość trzonu), położenie w jamie brzusznej, stosunek wielkości trzonu do szyjki. Najczęściej wskazaniem do badania jest podejrzenie mięśniaków macicy, w celu określenia ich lokalizacji i wielkości. W trakcie badania określa się również śluzówkę jamy macicy, obserwując jej grubość, co ma szczególne znaczenie w jej przerostach różnego pochodzenia. USG jest pomocne także przy potwierdzeniu obecności wkładki wewnątrzmacicznej, a także przy określeniu jej dokładnej lokalizacji.

676878_ultrasound_2

Ultrasonografia ma również olbrzymie znaczenie dla szybkiego diagnozowania ciążowej choroby trofoblastycznej. Wraz z oznaczeniem w surowicy krwi gonadotropiny kosmówkowej (HCG) pozwala w sposób niemal pewny określić tę chorobę.

Ważnym wskazaniem do wykonania USG jajników są: guzy jajników, podejrzenie ciąży pozamacicznej (ekotopowej), diagnostyka owulacji i ocena stanu jajników. Obrazy guzów jajnika są różne. Najczęściej mają postać jedno lub wielokomórkowej torbieli, ale bywają też o strukturze litej lub mieszanej. Ocenę ultrasonograficzną jajników wykonuje się podejrzeniu zespołu policystycznych jajników, w celu oceny owulacji, kontroli reakcji jajnika na leki stymulujące jajeczkowanie.

Dostępność i cena badania usg doppler

Dostępność różnego rodzaju sond USG daje możliwość dokładnej i wiarygodnej oceny wszystkich narządów w obrębie jamy brzusznej: wątroba, drogi żółciowe z pęcherzykiem żółciowym, trzustki, śledziony, nerek i pęcherza moczowego oraz przestrzeni zaotrzewnowej. Istnieją również głowice do badania tarczycy, jąder oraz sutków. Inny rodzaj aparatu USG umożliwia badanie prostaty zarówno przez powłoki brzuszne z możliwością oceny zalegania moczu, jak i z użyciem specjalnej głowicy transrektalnej o zwiększonej rozdzielczości. Dzięki większej rozdzielczości przestrzennej i kontrastu możliwe jest obrazowanie harmoniczne, umożliwiające wykrycie nawet bardzo niewielkich nieprawidłowości w narządach miąższowych.
usg2

Wykorzystują opcję kolorowego Dopplera i Dopplera mocy aparat umożliwia ocenę przepływu krwi w każdym badaniu narządów. Zastosowano tu system cyfrowy o dużym kontraście umożliwiający ocenę naczyń kończyn dolnych, żył i tętnic, jak również tętnic zaopatrujących mózg.

USG dopochwowe wykonuje się innego rodzaju sondą – podłużną, grubości palca, którą wkłada się na kilka centymetrów do pochwy. Taka sonda pozwala dużo dokładniej niż zwykłe USG ocenić trzonu i wnętrza macicy, a także jajniki i jajowody. We wszystkich liczących się ośrodkach, tego rodzaju badanie wyparło już mniej dokładne badanie przez brzuch.

Ceny za wykonanie badania USG są bardzo zróżnicowane w zależności od rodzaju aparatu, którym zostało wykonane. Najprostsze badanie, standardowym urządzeniem może kosztować 30 zł. Istnieją jednak doskonałe trójwymiarowe USG, działające w systemie 3D i 4D – ceny za tego rodzaju badanie kształtują się od 120 do 250 zł.

Ważne badania usg

Za pomocą aparatu USG można badać niemal wszystkie narządy: jama brzuszna, narządy rodne, piersi, rozwój płodu, tarczyca, naczynia krwionośne, serce, oko, mózgu, stawy oraz kości.

Zaleceniem są oczywiście symptomy chorobowe, ale można je wykonać również prewencyjnie, szczególnie w gabinetach prywatnych. Każdą taką decyzję warto jednak skonsultować z lekarzem.

676878_ultrasound_2

W profilaktyce chorób szczególne ważne jest wykonanie badania USG piersi u młodych kobiet do 40 roku życia. W tym okresie w piersiach przeważa tkanka gruczołowa i jest duża szansa na zaobserwowanie jakichkolwiek zmian mogących powodować powstawanie guzów piersi. Natomiast u kobiet starszych ta metoda nie wystarcza, gdyż po 45 roku życia tkanka gruczołowa zanika.

Każda młoda kobieta z kręgu tzw. podwyższonego ryzyka, u której w najbliższej rodzinie zdarzały się przypadki nowotworów piersi, powinna pomiędzy 25 – 30 rokiem życia zgłosić się na badanie profilaktyczne piersi. Współczesne urządzenia USG mają dużą rozdzielczość obrazu i pozwalają wykryć nawet najmniejsze zmiany o charakterze onkologicznym. Dzięki badaniu lekarz może także wykluczyć obecność zwapnień, zmian ogniskowych, ocenić przewody mlekowe i doły pachwowe.

Innym ważnym badanie profilaktycznym jest badanie USG naczyń krwionośnych. Stosując metodę dopplerowska sprawdza się naczynia szyjne i kręgowe oraz żylne i tętnicze kończyn dolnych. W badaniu tym można przeszkody w przepływie krwi przez żyły i aorty. Można ocenić kształt i skład blaszki miażdżycowej, ocenić szerokość tętnic, ciągłość ścian oraz kierunek przepływu krwi.

Diagnostyka naczyń krwionośnych metoda USG

303_f3e469dd6564b33Diagnostykę naczyń krwionośnych metodą USG przeprowadza się stosując USG dopplerowskie. Sprawdza się w ten sposób naczynia szyjne i kręgowe, żylne i tętnicze kończyn dolnych. Jeśli krew napotyka na przeszkody przepływając przez żyły i aorty badanie USG dopplerowskie odnajdzie je i pozwoli na szybką ich analizę. Dzięki temu można ocenić skład i kształt blaszki miażdżycowej, parametry naczyniowe, ocenić szerokość tętnic i ciągłość ich ścian, zanalizować kierunek przepływu krwi w naczyniach, który powinien przebiegać w stronę głowy. Badanie naczyń żylnych kończyn dolnych zasadniczo różni się w charakterystyce od poprzedniego. Występuje tu niższa prędkość przepływu krwi wywierając wpływ na sposób analizy danych. Badanie USG jest najlepsza metodą w monitorowaniu postępów leczenia zakrzepicy żylnej. Bada się również występowanie w kończynach dolnych żylaków. Żylaki powstają prawdopodobnie w wyniku niewydolności zastawek żylnych. Ultrasonografia potrafi z dużą czułością namierzyć taką niewydolną zastawkę. Przeprowadzone badanie jest cenną informacją dla chirurga naczyniowego. USG naczyń tętniczych kończyn górnych pozwala na ocenę niedokrwienia tkanek obwodowych, analizę tętniaków przetok i innych uszkodzeń ściany naczyń obwodowych. Podczas badania USG można przeprowadzić biopsję tarczycy lub piersi (sutka). Dzięki temu zachowana jest pełna kontrola nad igłą, co zapewnia precyzję i pewność nakłucia.

Metoda ultrasonograficzna do wykrywania niepłodności

985603_woman_doctorDo monitorowania niepłodności stosuje się metodę ultrasonograficzną. Monitorowanie cyklu jest serią badań. Celem tego badania jest stwierdzenie czy dochodzi do jajeczkowania czy potwierdzenie owulacji. Mierze poddawane są pęcherzyki i szerokość błony śluzowej macicy między szóstym a dziewiątym dniem cyklu. Stosuje się wtedy głowicę dopochwową. Poza tym, badanie USG stosuje się w diagnostyce piersi, jamy brzusznej, tarczycy, ślinianki, węzłów chłonnych, jąder, stawów, nerwów, naczyń krwionośnych oraz w pediatrii. USB tarczycy jest najważniejszym badaniem obrazowym. W badaniu tym niezwykle ważna jest diagnostyka miąższu i wymiarów narządu. Jeśli występują jakieś zmiany można je również dokładnie zmierzyć i zdiagnozować. Częstymi zmianami chorobotwórczymi są guzki i torbiele. Badanie pozwala je dokładnie zlokalizować. Badaniu poddaje się oba Platy tarczycy oraz grubość cieśni. Sprawdza się również rozmiary i obecności węzłów chłonnych położonych w zakresie szyi. Badanie to jest bezbolesne i nie wymaga wcześniejszego przygotowania. Tarczyca jest odpowiedzialna za wiele ważnych funkcji naszego organizmu także też prawidłowe jej zdiagnozowanie i ocena daje możliwość właściwego zachowania i podjęcia leczenia adekwatnego do zaobserwowanych zmian lub patologii.

Badanie ultrasonograficzne piersi

1054534_one_pill_a_day___W badaniu ultrasonograficznym piersi u młodych kobiet między 35 a 40 rokiem życia, u których w biuście przeważa objętościowo tkanka gruczołowa jest duża szansa zaobserwować jakiekolwiek zmiany, mogące prowadzić do powstania guzków piersi. U kobiet starszych USG nie wystarcza, ponieważ po 45 roku życia tkanka gruczołowa zaczyna zanikać. Jeśli kobieta nie należy do grupy podwyższonego ryzyka, powinna wykonać badanie USG pomiędzy 25 a 30 rokiem życia i po tym czasie zgłaszać się na badanie co pół roku. Jeśli natomiast nie jest w grupie podwyższonego ryzyka, na badanie może zgłaszać się co 18-24 miesiące począwszy od czterdziestego roku życia. Przed wykonaniem takiego badania lekarz, który je wykonuje musi zrobić z pacjentką wywiad celem ustalenia ważnych faktów. Są to informacje dotyczące wieku, zażywanych leków, miesiączki, tego, czy w rodzinie ktoś chorował na raka piersi i czy sama kobieta nie zauważyła w swoim biuście niczego podejrzanego.

Po wywiadzie specjalista ogląda piersi i dokonuje badania palpacyjnego, czyli przez dotyk. Podczas badania USG lekarz posługuje się żelem, który nakłada na badaną pierś i porusza się po niej głowicą szukając jakichkolwiek nieprawidłowości w obrazie piersi. Jeżeli lekarz zauważy coś niepokojącego do wyników badania dołącza dokumentację zdjęciową.

USG piersi wykrywa raka piersi

676878_ultrasound_2Istnieje wciąż duża zachorowalność wśród kobiet na raka piersi lub sutka. USG piersi jest badaniem podstawowym w badaniu tkanki gruczołowej sutka. Dla pacjentek powyżej pięćdziesiątego roku życia badanie sonomamograficzne nie wystarcza, dlatego też konieczne jest badanie mamograficzne.

Natomiast w przypadku młodszych pacjentek USG piersi doskonale uwidacznia wszelkie zmiany. W badaniu piersi stosuje się różne częstotliwości w zakresie od 4 MHz aż do 17MHz. Pozwala to na zwiększenie rozdzielczości i wykrycie bardzo małych zmian. Uzupełnieniem dla tego badania jest badanie dopplerowskie, które umożliwia diagnozę charakteru unaczynienia ewentualnych zmian. Pomiar objętości piersi dokonuje się w technice VOCAL używając USG 3D. Badanie 3D, czyli przestrzenne daje obraz tomograficzny uwidaczniając zmiany w naczyniach oraz wskazać na podejrzenie o charakterze onkologicznym. Dzięki temu lekarz może wykluczyć obecność zwapnień, zmian ogniskowych, ocenić przewody mlekowe i doły pachwowe. Mamografia oraz ultrasonografia to badania obrazowe pozwalające na wykrycie podejrzenia zmian w tkance piersi o bardzo małej wielkości, zaledwie 3-6 milimetrów.

Jest to bardzo istotne, dlatego, że w tym okresie nie da się wyczuć guza ręką, a wykrycie go w tym czasie pozwala na natychmiastowe leczenie i daje stu procentową uleczalność. Zanim guzek osiągnie niebezpieczne rozmiary jednego centymetra kobieta ma możliwość w ciągu dwóch lat zrobić badanie USG lub mammografię. Tyle wystarczy by nie było za późno.

Co można badać za pomocą usg?

Za pomocą usg można zbadać wiele narządów, takich jak jama brzuszna, przydatki, tarczyca, a także jelita czy oczy. Badanie jelita, dla niektórych osób może być wstydliwe. Warto jednak je wykonać. Specyficzne jest badanie oka. Aby wykonać to badanie, trzeba do powieki lub bezpośrednio rogówki przyłożyć niewielka głowicę. Poprzez badanie usg brzucha można ocenić stan narządów wewnętrznych, jak i przydatków.

Podczas ciąży, poprzez wykonanie usg ocenia się stan i rozwój płodu. Wykonuje się i jest to częstym badaniem usg piersi. Zwłaszcza powinny je wykonywać kobiety do 35 roku życia. Takie badanie wykrywa ewentualne zmiany.

Usg powinny wykonywać także kobiety znajdujące się w grupie ryzyka, a także matki oraz ciężarne. Dodatkowo wykonywane jest usg tarczycy. Dzięki temu badaniu można wykryć zmiany w tarczycy a także określić ewentualne stany chorobowe, takie jak: torbiele, guzki, czy inne specyficzne zmiany. Wykonuje się także usg przydatków. Specjalistycznym typem usg jest usg śródoperacyjne. Takie usg wykonywane jest sterylnym aparatem podczas operacji, aby określić stan badanych narządów.

Można również wykonać usg mózgu. Dzięki temu badanie mózgu u dzieci, jest rzetelne. Jest to możliwe ponieważ ciemiączko nie jest zrośnięte. Dodatkowo, badanie ultrasonograficzne umożliwia ocenić stan kostnienia stawów biodrowych, a także wcześnie wykryć nieprawidłowości. Usg naczyń w mózgu przeprowadza się przy zastosowaniu odpowiednich metod. Sond wprowadzana jest przez pokrywę czaszki. Usg płodu pozwala na ukazanie łożyska, rozwój płodu a także określenie płci i wieku.

Typy usg

Standardy wyznaczane są przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne a także miedzy innymi przez British Medical Ultrasound Society.

Narządy wewnętrzne można zbadać w kompleksowy i bardzo rzetelny sposób. Podczas trwania ciąży uzyskuje się rzeczywisty obraz można go utrwalić na fotografii.

1161377_mam

Typy usg

Badania ultrasonograficzne cieszą się znaczną popularnością podczas badań echo kardiologicznych czyli echa serca, badań naczyń krwionośnych metodą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej a także podczas badań prenatalnych.

Fale dźwiękowe mają także zastosowanie terapeutyczne. Zogniskowana wiązka ultradźwięków na przykład na kamieniach nerkowych, skutecznie je rozkruszy.

Usg wykonywane jest w kardiologii dorosłych, dziecięcej a także w kardiologii prenatalnej. Kompleksowy zakres usług jest dopasowany do zapotrzebowania a także stanu zdrowia pacjentów.

W położnictwie i ginekologii usg wykonuje się po to, aby ocenić rozwój płodu, a także diagnozować choroby oraz dobry stan zdrowia. Konkretnie w położnictwie stosuje się ocenę wad płodu, diagnostykę wad płodu a także badania dopplerowskie.

Renomowane gabinety posiadają certyfikat The Fetal Medicine Foundation. Badania ultrasonograficzne realizowane są zarówno u osób dorosłych, młodzieży, jak i dzieci. Dzięki falom można obejrzeć wnętrze naszego ciała od środka.