Ultrasonografia w położnictwie


Jest szeroko stosowana do oceny rozwoju ciąży. Typowe badanie pozwala ocenić wiek ciąży, rozwój płodu i jego położenie, ciążę mnogą, ilość płynu owodniowego, niewydolność cieśniowo – szyjkową, wady rozwojowe płodu, obumarcie płodu, biofizyczny stan i masę płodu, położenie łożyska oraz przyczyny krwawienia w ciąży. usg
Ocena wieku ciąży jest najbardziej precyzyjna w pierwszych 3 miesiącach je trwania, a wraz z rozwojem ciąży maleje. Oceniając wiek ciąży mierzy się różne parametry:
– GS – średnicę pęcherza żółciowego;
– CRL – długość ciemieniowo – siedzeniową;
– BPD – wymiar dwuciemieniowy główki;
– FL – długość kości udowej.
Pomocniczo wykonuje się pomiary obwodu główki (HC) i obwodu brzucha (AC).
Badanie USG pozwala ocenić także masę płodu i jego nieprawidłowości rozwojowe (IUGR). Wczesne wykrycie wad płodu np. ośrodkowego układu nerwowego, brak powłok brzusznych, guzy płodu i inne wady są pomocne w diagnostyce prenatalne. Czynność serca dziecka można obserwować już w 6 – 7 tygodniu ciąży. Rozpoznanie ultrasonograficzne nieprawidłowej lokalizacji łożyska pomaga ustalić przyczynę krwawień i wybrać właściwe postępowanie.
Możliwe jest również rozpoznanie płci dziecka, a polega ono na uwidocznieniu narządów płciowych zewnętrznych. Badanie to jest jednak obarczone pewnym błędem i zawsze należy brać to pod uwagę.

Comments are closed.